Tilki

TİLKİ

Bilimsel Sınıflandırması

Alem (Kingdom): Hayvanlar (Animalia)
Şube (Phylum): Kordalılar (Chordata)
Sınıf (Class): Memeliler
Takım (Order): Carnivora
Familya (Family): Canidae
Cins (Genus): Vulpini
Bilimsel Adı: Vulpes vulpes

Tilki Hakkında Genel Bilgiler

Av: Tavşanlar, Kuşlar, Kertenkeleler
Avcı: İnsan, Ayılar, Kartallar
Yaşam Alanı: Ormanlık alanlar
Beslenme Şekli: Etobur

Fiziksel Özellikleri

Ortalama Yaşam Süresi: 3 – 11 yıl
Renk: Kahverengi, kırmızı, siyah
Ağırlık: 5 – 11 kg
Boy: 40 – 83 cm

kar-tilki

Tilki, genellikle Kuzey Yarımküre’de şehir bölgelerine yakın bölgelerde yaşayan çöpçü bir etobur hayvandır. Bir gece hayvanı olan tilkiler, avlanmak için gece vakitlerini tercih ederler. Memeliler sınıfına dahil olmakla birlikte rakunlar ve evcilleştirilmiş köpeklerle yakın akrabalardır!

Vulpes cinsi 12 farklı tilki türü içerir. En yaygın olanı, bilimsel adı Vulpes Vulpes olan ve Kuzey Yarımküre’nin çoğunda bulunan kızıl tilkidir. Bu yüzden “tilki” (Fox, Fuchs vs.) denildiğinde neredeyse hep bu tür kast edilir.

Yabani tilkiler yaklaşık 6-7 yıl yaşama eğilimindedir, ancak bazı tilkilerin esaret altında 13 yaşından fazla yaşadığı da bilinmektedir. Yabani tilki, fare, küçük memeliler ve kuşları avlar, ancak tilkilerin tüm böcek türlerinden de hoşlandığı bilinmektedir.

Bir tilki genellikle kurt, çakal ve evcil köpekler gibi köpekgiller ailesinin diğer üyelerinden daha küçüktür.

Kent tilkisi veya kızıl tilki, güzel beyaz kutup tilkisi, çöl bölgelerinde bulunan açık renkli bir tilki olan kum tilkisi ve küçük ama büyük kulaklı rezene tilkisi gibi yaklaşık 12 farklı tilki türü bulunmaktadır. .Avrupa’daki tilkiler, tilki kokusunu takip ederek tilkiyi bulan bir av köpeği sürüsünün önderliğinde insanların atlar üzerinde tilkiyi avlamalarını içeren son derece tartışmalı bir spor olan tilki avının kurbanları olmuştur. Bu şekilde tilki avı artık yasa dışıdır, ancak bu şekilde yasak olsa da avlanmalarına hala izin verilmektedir.

İnsanların yaşam alanlarının genişlemesiyle birlikte, Tilkiler günümüzde daha çok görülmektedir. Geceleri sokaklarda atık yiyecekler bulmak, doğada avlanmaktan daha kolaydır!

 

tilki

Tilki Hakkında İlginç Bilgiler

  • Tilkiler tek eşlidir. Ömürleri boyunca 1 eşleri olur. Aynı zamanda eşleri olmayan diğer dişi tilkiler yavruların bakımı için anne tilkiye yardımcı olur.
  • Yemeklerini bitiremediklerinde  sonradan yemek için kar veya toprağın altına gömerler.
  • Dünya’da bazı bilim insanları tilkileri evcilleştirmeye başlamıştır. Onların kedi-köpek karışımı bir mizaca sahip olduğu söyleniyor.
  • Dünya’nın en küçük tilkisi çöl tilkisidir. Ortalama kütlesi 1.36 kilogramdır. Sahra çölünde yaşar. Sıcaktan korunmak için günün büyük bir bölümünde uyur.

tilki

Tilkiler otobur mu, etobur mudur?

Tilkiler Etçildir, yani başka hayvanları yerler.

Tilkiler nerede yaşar?

Tilkiler ormanlık alanlarda ve şehire yakın bölgelerde yaşarlar.

Tilkiler ne yer?

Tilkiler tavşanları, kuşları ve kertenkeleleri avlar.

Tilkilerin avcıları nelerdir?

Tilkilerin yırtıcıları arasında insanlar, ayılar ve kartallar bulunur.

Tilkilerin ayırt edici özellikleri nelerdir?

Tilkiler sivri kulaklara ve uzun gür kuyruklara sahiptir.

Tilkilerin kaç yavrusu olur?

Bir tilkinin sahip olduğu ortalama bebek sayısı 5’tir.

Tilki ne kadar hızlıdır?

Bir tilki,  50 – 60 km / saat hıza ulaşabilir.

Tilki insana saldırır mı?

Normal şartlarda bir tilki insana saldırmaz. Çok aç olduklarında diğer köpekgiller gibi saldırgan davranış sergileyebilirler. Ayrıca kaydedilmiş tilki saldırıları genellikle insanlar ona zarar vermeye çalışırken meydana gelmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ümraniye veteriner Yaşam haberleri
Don`t copy text!