Hindi

Bilimsel Sınıflandırması

Alem (Kingdom): Hayvanlar (Animalia)
Şube (Phylum): Chordata
Sınıf (Class): Aves
Takım (Order): Galliformes
Family (Aile):
Sülüngiller
Cins (Genus): Meleagris
Bilimsel Adı:
Meleagris

Genel Bilgiler

Av: Böcekler, Fındık, Tohumlar, Çilek
Avcı: Tilki, Yılan, Rakun
Yaşam Alanı: Orman, çalılık ve çimenli ovalar
Beslenme Şekli: Etobur
Yaşam Süresi: 1 – 10 Yıl
Ağırlık:
3 – 11 kg

Hindi, velociraptor gibi dinozorlarla  akraba olan büyüleyici bir kuştur. Zeki ve sosyal bir hayvandır. Ayrıca sülün ve orman tavuğu ile de akrabadır. 

“Hindi” terimi, sülüngiller ailesine ait bir kuş türünü ifade eder. Bilimsel adı Meleagris gallopavo’dur. Türkiye’de ve diğer birçok ülkede besi amaçlı yetiştirilen hindi, büyük ve ağır bir kuştur. Türkiye’de genellikle çiftliklerde yetiştirilir ve eti, yumurtaları ve tüyleri için ekonomik bir değere sahiptir. Hindi kuşunun erkeği renkli tüyleri ve etkileyici kuyruk tüyleriyle tanınırken, dişiler daha soluk renklidir ve kuyrukları daha az gösterişlidir.

hindi yüzü

Yabani hindinin bilimsel adı Meleagris gallopavo’dur. Bu ismin kökeni biraz sıra dışıdır. “Meleagris” kelimesi, av tanrıçası Artemis’in öldürülen kahraman Meleager’in kız kardeşlerini beç tavuğuna çevirdiği bir Yunan efsanesinden gelir. İkinci adı olan “gallopavo” iki Latince kelimeden türetilmiştir: horoz anlamına gelen “gallus” ve tavus kuşu anlamına gelen “pavo”.

 

Hindi Hakkında İlginç Bilgiler

  • Hindi, Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü bir türdür. Fakat 20. yüzyıldan itibaren neredeyse her ülkede yetiştirilmeye başlanmıştır.
  • Türkiye’de ise hindi kuşları genellikle besi amaçlı yetiştirilir ve özellikle Noel ve Şükran Günü gibi özel günlerde yemeklerde tercih edilir.
  • Erkek hindi, renkli tüyleri ve etkileyici kuyruk tüyleriyle tanınır. Dişiler ise daha soluk renklidir ve kuyrukları daha az gösterişlidir.
  • Hindiler oldukça büyük ve ağır kuşlardır. Yetişkin bir hindinin ağırlığı genellikle 5 ila 11 kilogram arasında değişir.
  • Hindiler, yemek için toprakta kazarak besin ararlar. Besinleri arasında tohumlar, böcekler, solucanlar, meyveler ve bitkilerin yaprakları bulunur.
  • Hindilerin gagaları uzundur ve besinlerini topraktan kazarken bu önemli bir özelliktir. Ayrıca, dişiler kuluçkaya yattıklarında gagalarını yere yakın bir noktaya yerleştirir ve kendilerini korumak için yuvayı kamufle ederler.

Evrimi

Genel olarak, modern hindi türünün atası Amerika kıtasına özgü olan ve yaklaşık 23 milyon yıl önce ortaya çıkan bir kuş türüdür. Fosil kayıtları ve genetik çalışmalar, Amerika’nın güney ve orta bölgelerinde, özellikle Meksika’da yaşayan bu ataya dayanan evrimsel bir köken olduğunu göstermektedir.

İnsanlar tarafından evcilleştirilmiş hindi türleri, yüzyıllar boyunca yapay seleksiyonun sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanlar, yabanıl hindi popülasyonlarından belirli özelliklere sahip olan bireyleri seçerek yetiştirmiş ve bu şekilde evrimsel değişiklikler meydana getirmiştir. Bu seçici yetiştirme süreci, modern hindi ırklarının oluşumuna ve çeşitliliğine yol açmıştır.

hindi kuşu

Fiziksel Özellikleri ve Davranışı

Fiziksel Özellikleri

Hindi kuşları, büyük ve ağır vücut yapılarıyla tanınan etçil kuşlardır. Hem erkekler hem de dişiler belirli fiziksel özelliklere sahiptir, ancak erkeklerin renkli ve gösterişli tüyleri dişilerden daha belirgindir.

Boyut ve Ağırlık: Hindi kuşları, genellikle büyük bir vücut yapısına sahiptir. Yetişkin bir hindi kuşunun boyu, baş ve kuyruk dahil olmak üzere yaklaşık 100-130 cm arasında değişebilir. Kanat açıklığı ise genellikle 120-150 cm arasında olabilir. Hindi kuşlarının ağırlığı ise yetişkin bireyler için genellikle 5 ila 11 kilogram arasında değişir.

Tüyler: Erkek hindi kuşlarının tüyleri dişilere kıyasla daha gösterişlidir. Erkeklerde tüylerin renkleri daha canlıdır ve parlak kırmızı, mavi, yeşil ve siyah tonları içerebilir. Göğüs ve kuyruk bölgelerinde uzun kuyruk tüyleri bulunur. Dişiler ise daha soluk renklere sahiptir ve tüylerinin deseni daha sade ve kamufle edici niteliktedir. Hem erkekler hem de dişilerin tüylerinde beyaz ve kahverengi tonlar da görülebilir.

Baş ve Boyun: Hindi kuşlarının başları küçük ve tüysüzdür. Erkeklerde başın tepesinde, kırmızımsı deriden oluşan bir et parçası olan “tac” adı verilen bir oluşum bulunur. Bu oluşum, erkeklerin çiftleşme döneminde daha da belirginleşir. Boyunları uzun ve incedir. Erkeklerde boyun tüyleri dişilere göre daha uzun ve daha belirgin renklere sahip olabilir.

Gaga ve Ayaklar: Hindilerin gagaları kısa ve serttir. Genellikle koyu renkli olan gagaları, toprakta kazarak besin arama işlevi görür. Ayakları ise güçlü ve tırtıklı pençelere sahiptir. Bu pençeler, hindi kuşlarının ağaçlara tırmanmasına veya avlanmasına yardımcı olur.

Bu fiziksel özellikler, genel olarak hindi kuşlarının karakteristik özellikleridir. Ancak, farklı hindi türleri veya ırkları arasında bazı küçük varyasyonlar olabilir.

Davranışları ve Sosyal Hayatı

Hindi kuşları, sosyal ve meraklı doğalarıyla bilinen ilginç kuşlardır. Hem yabani hem de evcil hindiler, karmaşık davranışlar sergiler ve sosyal hiyerarşiye sahip bir topluluk içinde yaşarlar.

Sürü Hayatı: Hindi kuşları, genellikle bir sürü veya topluluk içinde yaşar. Bu sürülerde genellikle bir erkek, bir veya daha fazla dişi ve genç kuşlar bulunur. Erkek, sürünün lideri olarak kabul edilir ve diğer kuşlar tarafından takip edilir. Sürü içindeki hiyerarşi, çiftleşme dönemi ve yiyecek bulma gibi aktivitelerde belirgin hale gelir.

Çiftleşme ve Üreme Davranışları: Erkek hindi kuşları, çiftleşme döneminde gösterişli davranışlar sergiler. Dişilere çekici gelmek için tüylerini sergiler, tüylerini kabartır, tünekler üzerinde dans eder ve çeşitli sesler çıkarır. Dişiler, erkeğin davranışlarına tepki vererek çiftleşmeyi kabul ederler.

Beslenme Davranışları: Hindiler, toprakta kazarak besin arayan omnivorlardır. Besinleri arasında tohumlar, böcekler, solucanlar, meyveler ve bitkilerin yaprakları bulunur. Hindiler, yiyecek bulmak için genellikle bir arada dolaşır ve toplu halde hareket ederler. Beslenme sırasında lider erkek, sürüye tehlike durumunda uyarıda bulunarak koruma sağlar.

İletişim: Hindiler, farklı sesler ve beden dili ile iletişim kurarlar. Erkekler, çiftleşme çağrısı olarak “gobble gobble” şeklinde bir ses çıkarır. Tehlike anında, tüylerini kabartarak ve kanatlarını açarak tehdit gösterisi yapabilirler. Aynı zamanda tüylerini sergileyerek ve dans ederek dişilere ilgi çekmeye çalışırlar.

Korunma Davranışları: Hindiler, avcılardan ve diğer tehditlerden korunmak için çeşitli davranışlar sergiler. Tehlike anında sürü lideri tarafından verilen uyarı sesine uyarak hızla kaçabilirler. Ayrıca, tüylerini kabartarak ve tehdit gösterisi yaparak potansiyel tehlikelere karşı korkutucu görünmeye çalışırlar.

 

Hindi Nerede Yaşar?

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve diğer birçok ülkede de hindi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yabani hint kuşu (Meleagris gallopavo), doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ormanlık ve çalılık bölgelerde yaşar. Yabani hindiler, genellikle Amerika’nın doğu ve merkezi bölgelerinde, özellikle Meksika ve Teksas’a kadar uzanan bölgelerde görülür.

Yaşam Döngüsü

Yabani hindi çiftleşmesi ilkbaharda olur. Erkekler, dişilerin huzurunda dans ederken tüylerini şişirmeyi, etkileyici kuyruklarını yelpazelemeyi ve yüksek sesle glu glu seslerini içeren bir “kur dansı” yaparlar. Bu kuşlar birden fazla partnerle çiftleşebilir.

Dişi döllendikten sonra bir yuva yeri bulur ve ortalama olarak 7 ila 10 yumurta bırakır. Yavruların yumurtadan çıkması yaklaşık 28 gün sürer.

Yavrulara civciv denir ve yumurtadan çıktıktan sonra 2 hafta anneleriyle birlikte yuvada kalırlar. Bu süreden sonra annelerinin yanında ağaçlarda tünemeyi öğrenirler. Bu kuşlar son derece sosyaldir, bu nedenle oynamak ve hayatta kalma becerilerini öğrenmek için gruplar halinde bir arada kalırlar. Yavrular bir sonraki üreme mevsimi gelene kadar annelerinin yanında kalmaya devam ederler.

hindi

Avları ve Avcıları

Bu kuşlar omnivordur, yani et kadar bitki de yerler. Genel meyveler, sebzeler, otlar, böcekler ve meşe palamutlarından oluşan bir diyetle hayatta kalırlar. Çok büyük oldukları için sağlıklı kalmak için çok fazla proteine ​​​​ihtiyaç duyarlar. Kışın, meşe palamudu besleyici bir diyetin temelidir.  Vahşi doğada ise böcekler, yemişler, yapraklar, meyveler ve otlarla beslenirler. Evcilleştirilmiş hindiler genellikle yüksek proteinli hindi yemlerinin yanı sıra çok çeşitli bahçe artıklarıyla beslenir.

Bu kuşların oldukça uzun bir avcı listesi vardır, bu da vahşi doğada neden bu kadar agresif olabildiklerini açıklar.  İnsanların yanı sıra birçok hayvan bu kuşları yer. Diğer yırtıcı hayvanlar arasında evcil köpekler, çakallar, gelincikler, tilkiler, vaşaklar, kokarcalar, opossumlar, rakunlar, şahinler ve baykuşlar bulunur.

 

Hindi Popülasyonu

Ulusal Vahşi Hindi Vakfı’na göre, vahşi doğada yaklaşık 6,2 milyon Kuzey Amerika hindisi vardır.

Gözlü hindi popülasyonu sayıları hakkında güvenilir veri elde etmek zordur, ancak araştırmacılar şu anda vahşi doğada 20.000 ila 50.000 kuşun yaşadığını tahmin etmektedir.

Hindi Hakkında Sık Sorulanlar

Hindiler göç eder mi

Hindiler göç etmez. yıl boyunca aynı habitatlarda yaşarlar.

Hindiler tehlikeli midir?

Genel olarak evcil hindiler tehlikeli bir hayvan değildir. Çiftleşme mevsiminde veya kendilerini tehdit altında hissettiklerinde insanlara karşı saldırgan olabilirler, bu nedenle vahşi yaşamdakilere yaklaşmamak en iyisidir.

Hindi neden ‘glu glu’ sesi çıkarır?

Hindi kuşunun “glu glu” şeklindeki sesi, erkeklerin çiftleşme çağrısı olarak bilinir. Bu ses, dişileri çekmek ve rakip erkekleri uzaklaştırmak için kullanılır.

Hindi uçabilir mi?

Hindiler oldukça ağır ve büyük kuşlardır, bu nedenle uçma kabiliyetleri sınırlıdır. Genellikle kısa mesafelerde ve düşük irtifalarda uçarlar. Ancak, daha çok yürümeyi ve koşmayı tercih ederler.

Hindi ne kadar yaşar?

Hindi kuşlarının doğal yaşam süreleri, yabani türler için yaklaşık 5-10 yıl arasında değişirken, evcilleştirilmiş hindi kuşlarında ortalama yaşam süresi 2-7 yıl arasında olabilir.

Noel ve Şükran Günlerinde neden Hindi eti tercih edilir?

Bu geleneğin kökeni, geçmişte bu tür etin bol ve uygun fiyatlı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, hindi eti genellikle büyük bir aile ya da grup için yeterli miktarda yemek sağlama potansiyeline sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ümraniye veteriner Yaşam haberleri
Don`t copy text!