Fil

Bilimsel Sınıflandırması

Alem (Kingdom): Hayvanlar (Animalia)
Şube (Phylum): Kordalılar (Chordata)
Sınıf (Class): Memeliler (Mammalia)
Takım (Order): Hortumlular (Proboscidea)
Aile (Family):
Filgiller (Elephantidae)

Genel Bilgiler

Av: Çim, meyve, kökler
Yaşam Alanı: Yağmur ormanları ve ovalar
Beslenme Şekli: Otobur
Renk: Gri
Yaşam Süresi: 55 – 70 yıl
Boy:
2 – 4 metre
Ağırlık: 2 – 5,5 ton

Fil, günümüzde karada yaşayan dünyanın en büyük boyutlu hayvanıdır. 

Bu devasa canlılar, bazı yönlerden kendi davranışlarımızı yansıtan, ancak başka yönlerden kendilerine özgü ve benzersiz olan her türlü karmaşık davranışı sergilerler. Bu onları sosyal, anatomik ve bilişsel çalışmalarda ve insan kültüründe, özellikle Hint, Sumatra ve bazı Afrika mitolojileri ve masallarında sürekli bir hayranlık kaynağı haline getirdi. Ancak, kaçak avlanma ve habitat kaybından dolayı filler tehlikeli bir durumda ve onları korumak için daha fazla şey yapılmazsa, yok olabilirler.

Fil ailesinin bilimsel adı Elephantidae’dir. Bu ailede yaşayan iki cins vardır. Loxodonta cinsi iki tür içerir: Afrika çalı fili ve Afrika orman fili. Elephas cinsi yalnızca tek bir canlı türü içerir: Hint, Sumatra, Borneo ve Sri Lanka filleri de dahil olmak üzere birkaç farklı alt türe ayrılabilen Asya fili. Fosil kayıtları, son buzul çağında yaşayan yünlü mamut da dahil olmak üzere daha birçok farklı tür içermektedir.

fil

Fiziksel Özellikleri ve Davranışı

Filler gezegendeki başka hiçbir hayvana benzemez. İri vücutları, kalın bacakları, ince kuyrukları, yuvarlak kulakları, güçlü hortumları ve bazı fillerde bulunan dişleri ile ayırt edilirler. Filin ömrü boyunca uzayan bu uzun dişler aslında sadece kesici dişlerdir. Ayrıca filin yiyecek ve su için kazmasına, kendini savunmasına ve ağır nesneleri kolaylıkla kaldırmasına izin verir. Her biri bir tuğla büyüklüğünde olan dört azı dişi de ağzı kaplar. Filin anatomisinin bir başka önemli yönü de, pürüzsüz bir cilde göre yaklaşık 10 kat daha fazla su tutabilen kalın, buruşuk cilttir.

Kulakları da de benzersiz bir adaptasyondur ve fillere işitme yeteneği verir. Filler ortalama olarak 4 km ötedeki başka bir filden gelen çağrıları duyabilir!

Fil, her şeyden önce büyüklüğü ile tanımlanır. Bu etkileyici yaratıklar yaklaşık 3 metre boyunda ve 4 ila 8 ton ağırlığındadır. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük örnek 13 metre boyunda ve 12 ton ağırlığındadır.  İskelet yapısının çoğu, büyük kulakları, dişleri ve gövdeyi destekleyen devasa kafatası tarafından oluşur. Diğer bazı fiziksel farklılıkların yanı sıra, Asya filleri, Afrika fillerinden daha küçük boyutları bakımından farklıdır. Borneo fili, tüm türlerin en küçüğüdür; tam da bu nedenle bazen cüce fil olarak adlandırılır. Bu arada, Sri Lanka filleri, tüm türler/alt türler arasında kafataslarından diş çıkarma olasılığı en düşük olan türdür.

Fil Hortumu
Burun ve üst dudağın kaynaşmasından türeyen fil hortumu, dokunma, koku alma ve iletişim ile ilgili birçok faydalı işlevi olan etkileyici bir uzuvdur. Hortumun gövdesinin ucunda parmak benzeri çıkıntılar bulunur (Asya filinde bir tane ve Afrika filinde iki tane vardır), bu da onun bir saman parçası kadar küçük nesneleri kavramasını sağlar. Gövde, kemik veya kıkırdak içermez. Çok az yağ içeren yaklaşık 150.000 ayrı kas lifi içerir. Bu hortum, filin oldukça hantal yapısından kaynaklanan esnekliğin bir şekilde telafi edilebilmesini sağlar.

Fil Kulakları
Büyük, yuvarlak kulaklar fili serin tutmak için çok etkili bir organdır. Kulakların büyüklüğü, içerdikleri kan damarı sayısıyla doğru orantılıdır. Bu, çok büyük miktarda sıcak kanın kılcal damarlardan akmasına ve aşırı vücut ısısının çevreye salınmasına izin verir. Bu etki, fil kulaklarını çırptığında daha da arttırılabilir.

fil

Davranış

Birçok filin sosyal hayatı, sürüler ve küçük gruplar etrafında döner. Bir fil sürüsü, çoğunlukla, tüm grubun yiyecek ve su bulmasına, yırtıcılardan kaçınmasına ve bir barınak bulmasına yardımcı olan tek bir ana tarafından yönetilen dişi bir topluluktan oluşur. (Bunun nedeni ise mest dönemine giren erkeklerin testosteron seviyesinin çok artması ve agresif davranışlar sergilemesidir Bu yüzden dişiler tarafından gruptan ayrılmaya zorlanırlar) En büyük dişi, annesinin ölümü üzerine anaerkil konumu devralmaya hazırdır. Ortalama bir sürü yaklaşık 10 filden oluşur. Sürü çok büyürse, bazı filler bölünebilir ve yeni bir yarı bağımsız grup oluşturabilir. Erkek filler ise ya tek başlarına dolaşırlar ya da belirli baskınlık hiyerarşilerine sahip bekar grupları oluştururlar. Erkeklerin kıtlık zamanlarında veya tehditlerin varlığında bir araya gelme olasılığı çok daha yüksektir. Sadece çiftleşmek istediklerinde dişilerle temasa geçerler.

Fillerin birbirleriyle iletişim kurmak için bir çok yolu vardır. Hortum, bu konuda kritik bir rol oynamaktadır. Yukarı kaldırılan bir hortum selamlama anlamına geliyor gibi görünmektedir. Sürünün alt sıradaki bir üyesi de bir teşekkür olarak, hortumunun ucunu daha üst sıradaki bir bireyin ağzına dayayabilir. Fil tarafından uzun mesafeler boyunca iletişim kurmak için üretilen seslerin çoğu, insan kulağının algılayamayacağı kadar düşüktür. Ayrıca midelerinden, başkalarına iyi olduklarını gösteren bir hırıltı sesi de çıkarabilirler.

Yiyeceğin varlığına bağlı olarak, fil günde 18 saat kadar beslenebilir. Geri kalan zaman uyumak, banyo yapmak, kendini temizlemek ve grubun geri kalanıyla bağ kurmakla geçer. Oynamak ve dövüşmek, davranışlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kendi yaşlarına yakın diğer fillerle şakacı bir şekilde dövüşme eğilimindedirler.

Vahşi doğada filler günde sadece iki saat uyurlar ve ayakta uyumayı tercih ederler. Esaret altında hiçbir yırtıcı hayvan tehdidi olmadan ise filler bir gecede altı saate yakın yatarak uyurlar.

Fil Nerede Yaşar?

Fil, Sahra altı Afrika ve Güney Asya nehirlerinin yakınındaki savanlarda, çöllerde, bataklıklarda ve ormanlarda yaşar. Hint, Sumatra, Borneo ve Sri Lanka fillerinin tümü genellikle bu belirli coğrafi bölgelerde yaşar.  Ancak yaşadıkları bu bölgeler, geçmişe göre azalmıştır. Örneğin Asya fili, bir zamanlar Suriye ile Çin arasında uzanan çok daha geniş bir yaşam alanına sahipti. Afrika orman fili ise şimdi sadece batı Afrika’nın Kongo havzasında küçük bir kara parçasında yaşamaktadır.

fil

 

Avları ve Avcıları

Fil, tek besin kaynağı bitki örtüsü olan otçul bir memelidir. Yaşamını sürdürebilmesi için muazzam miktarda yiyeceğe ihtiyacı vardır. Ortalama bir birey, tek bir günde 330 kiloya kadar yiyecek tüketir, ancak bunun yarısına kadarı vücuttan düzgün bir şekilde sindirilmeden dışarı atılır.

Doğal yırtıcıların yanı sıra, kaçak avlanma (dişlerinin değeri nedeniyle), habitat kaybı ve insanlarla artan çatışmalar nedeniyle nesilleri tehdit altındadır. Hayvanın doğal yaşam alanı, tarımın ve konutların yayılmasından dolayı azalmıştır. Bu durum insanlarla yakın mesafelerde yaşamalarına sebep olmuştur. Bu da bazen mahsullerin çiğnenmesine ve mülklerin zarar görmesine neden olabilir.  Sonuç olarak insanlar da fillere karşı misilleme yapmaktadırlar.

Yetişkin bir fil, vahşi doğada hiçbir ciddi tehditle karşı karşıya kalmaz. Muazzam boyutu ve kalın derisi, saldırılara karşı neredeyse dayanıklı olmasını sağlar. Bununla birlikte, yavru bir fil sırtlanlara, aslanlara, kaplanlara, leoparlara ve Afrika yaban köpeklerine karşı savunmasız olabilir, bu nedenle grup tarafından korunmaya çalışır.

Fil ne yer?
Filler, otlar, yapraklar, meyveler, dallar, kökler ve ağaç kabuğu dahil olmak üzere hemen hemen her tür bitkiyi yerler. Beslenmelerinin tam bileşimi, yaşadıkları alana ve mevsime göre değişir.

İlginç Bilgiler

  • Fil, gezegendeki en zeki hayvanlardan biridir. Gerçek öz-farkındalık ve kendini tanıma sergileyen birkaç türden biridir. Ayrıntıları öğrenme ve hatırlama konusunda mükemmel bir yeteneğe sahiptir. Bilim adamları hala fillerin ölüleri için yas tutup tutmadıklarını tartışıyorlar, ancak bu yaratıkların içsel bir duygusal yaşamı var gibi görünmektedir.
  • Fil,8 km öteden duyulabilen bir ses çıkarabilir.
  • Yunanca “kalın tenli” anlamına gelen pachydermos teriminden türetilen pachyderm kelimesi, gergedan, fil ve su aygırı da dahil olmak üzere özellikle sert bir postu olan herhangi bir memeliyi ifade eder. Bununla birlikte, bu hayvanların hiçbiri birbiriyle yakından ilişkili değildir.
  • Bir fil 7 tona kadar yük taşıyabilir ve bu da onu dünyanın en güçlü hayvanlarından biri yapar.
  • Bir zamanlar yalnızca Afrika’da 26 milyon fil yaşamaktaydı. Bugün ise dünya fil nüfusunun yarım milyondan az olduğu tahmin ediliyor.

Yaşam Döngüsü

Erkek filler, cinsel olgunluğa eriştiklerinde, testosteron seviyelerinin normal miktarının 10 katına çıktığı, mest adı verilen periyodik bir döneme girerler. Bu dönemde agresif  ve saldırgan davranışlar sergilerler. Bu dönemdeki erkeklerin birbirleriyle kavga ettikleri ve bunun nadiren ölümle sonuçlandığı bilinmektedir. Dişiler ayrıca çeşitli salgılarda çiftleşmeye hazır olduklarına dair sinyaller verirler.

Çiftleştikten sonra dişi, diğer memeli türlerinden daha uzun süre, yaklaşık 22 ay boyunca tek bir bebek taşır. Bebek doğduktan sonraki bir saat içinde ayağa kalkabilir ve yürüyebilir. Bununla birlikte, yine de sürü tarafından korunmasını ve bakımını gerektirir. Bir yetişkin tehlikeyi sezerse, yüksek bir ses çıkarır. Sürü daha sonra yavruların etrafında avcıyı caydırmak için dışa dönük koruyucu bir halka oluşturur. Erkek filler ise yavruların gelişmesinde neredeyse hiçbir rol oynamaz.

Bir yavrunun fil yaşamında ustalaşması uzun zaman alır. Tam olgunluğa erişmeleri 13 ila 20 yıl arasında sürer. Bu süreç koordinasyonlarını geliştirmeleri, sosyal düzeni öğrenmeleri ve birbirleriyle iletişim kurabilmeyi öğrenmelerini içerir.  Yetersiz yetiştirilmiş bir filin bazı anti-sosyal davranışlar sergileyebileceği öne sürülmüştür. Bu arada, yavrunun anne sütünden tamamen kesilmesi beş veya altı yıl alır. Yavru, yalnızca ilk yıl boyunca her gün 1 – 2 kg ağırlaşır. Tamamen büyüdüklerinde, dişiler grupta kalma eğilimi gösterirken, erkekler yaşamda kendi yollarını çizme eğilimindedir. Filler vahşi doğada ortalama 50 yıldan fazla yaşayabilirler.

Yaşayan en yaşlı fil, Hindistan’da esaret altında 89 yaşındaki Hint filidir.  Hint filleri, Afrikalı fillere göre daha uzun yaşarlar.

Fil Popülasyonu

Nesli tehlike altındaki türlerin listesini yayınlayan IUCN Kırmızı Listesine göre, hem Afrika çalı fili hem de orman fili savunmasız türler olarak kabul edilmektedir. Vahşi doğada sayıları yaklaşık 415.000 civarında kalmıştır. Bu, 20. yüzyılın başlarından bu yana yaklaşık %90’lık bir düşüş demektir.  Asya fili daha da kötü bir durumdadır. Sadece yaklaşık 45.000 Asya fili kalmış ve nüfusu büyük ölçüde dağılmış olduğundan nesli tehlike altında olarak sınıflandırılmaktadır.

Korumacılar, çabalarını habitatın korunması ve kaçak avlanmanın sona ermesi üzerine yoğunlaştırmaktadır. 1989’da fildişi ticaretini yasaklayan uluslararası bir anlaşmanın ardından, kaçak avlanma oranları geçici olarak azalmıştır. Bu, Çin’in 2018’de yerel fildişi pazarına yönelik yasağıyla daha da desteklenmiştir. Koruma grupları ayrıca olumsuz ilişkileri azaltmak ve fillerin yaşamaları için güvenli yerler oluşturma amacıyla yerel halkla birlikte çalışmaktadır. Ancak düşük doğum oranları ve uzun olgunlaşma süreleri nedeniyle fil popülasyonlarının yenilenmesi uzun bir zaman almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ümraniye veteriner
Don`t copy text!